แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและ HOSXP

แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตและ HOSXP

กรุณาดาวน์โหลดพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งแบบฟอร์มที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสร้างคอม

โรงพยาบาลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี


ผู้ประกาศ : นายศิวดล นนฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 04 มกราคม 2561 เวลา : 14:01:10 น. เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง