คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และคู่มือปฏิบัติงานการร

คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2565 เวลา : 12:03:44 น. เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง