งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

กระทรวงสาธารณสุข มีนโบาย งดการรับและให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว ในทุกโอกาส

ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน ด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร

หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 ธันวาคม 2564 เวลา : 09:12:41 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1964 ครั้ง