ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 27 ธันวาคม 2564 เวลา : 15:12:16 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง