ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเห

 ตามที่โรงพยาบาลสร้างคอม ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 กันยายน 2564 นั้น โรงพยาบาลสร้างคอม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 โรงพยาบาลสร้างคอม โดยพร้อมเพรียงกัน


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 01 ตุลาคม 2564 เวลา : 14:10:59 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1760 ครั้ง
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง