ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่ง

ตามที่โรงพยาบาลสร้างคอม ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564 โดยได้ทำการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564  นั้น

โรงพยาบาลสร้างคอม จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

 


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 25 สิงหาคม 2564 เวลา : 10:08:18 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง