ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปฏิบัติงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสรอมสุขภาพตำบลบ้านโคก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 23 สิงหาคม 2564 เวลา : 16:08:24 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง