ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เรียน  ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง

         สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอส่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารรการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยงานขอท่่านทราบและถือปฏิบัติ


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 30 เมษายน 2564 เวลา : 14:04:53 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1970 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง