ระบบเว็บท่า (Web Portal) เพื่อบริหารจัดการการเดินทางเข้าออกประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

        สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งเวียนระบบเว็บท่า (Web Portal) เพื่อบริหารจัดการการเดินทางเข้าออกประเทศของกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  รายละเอียดตามที่แนบมานี้

 

งานธุรการ สสจ.อุดรธานี


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 29 เมษายน 2564 เวลา : 09:04:14 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1970 ครั้ง
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง