รับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปี64

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอส่งส่งข่าวการสอบและอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามไฟล์ที่แนบ

รับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรปี64 แพทย์


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 17 มีนาคม 2564 เวลา : 13:03:07 น. เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 1418 ครั้ง
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง