แบบฟอร์มขอ username สปสช.เขต8 อุดรธานี

โปรดอ่าน!! เงื่อนไขและขั้นตอนการขอ username สปสช.เขต8 อุดรธานี

สิ่งที่ต้องแนบ

1. แบบฟอร์มขอ username ลงลายเซนต์หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร
     
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน แนบไฟล์ตามที่กำหนดให้ครบถ้วน 
2. อีเมลล์ ของแต่ละท่านต้องไม่ซ้ำกัน 
3. หากท่านไม่ได้รับอีเมลล์ตอบกลับ สามารถตรวจสอบได้ที่ "อีเมลล์ขยะ" หรือ "junk mail" หรือติดต่อเจ้าหน้าที่
4. **((กรณีขอโปรแกรม "แพทย์แผนไทย" และ "ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ")) จะต้องแนบ แบบฟอร์มรับรองวุฒิ
5.**((กรณีขอโปรแกรม "ระบบการออกหนังสือรับรองการเกิด" ))


ผู้ประกาศ : นายศิวดล นนฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 15 สิงหาคม 2560 เวลา : 10:08:03 น. เมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1964 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง