ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง

 

ตามที่โรงพยาบาลสร้างคอม ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น โรงพยาบาลสร้างคอมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 14:02:20 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง