ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมลุ่มน้ำพาน โรงพยาบาลสร้างคอม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 16:02:59 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง