ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ตามที่โรงพยาบาลสร้างคอม ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง ตั้งแต่วันที่ 22 – 28 มกราคม 2564 โดยได้ทำการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์                                                      ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น โรงพยาบาลสร้างคอมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 02 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา : 10:02:55 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง