ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น ณ ห้องประชุมลุ่มน้ำพาน โรงพยาบาลสร้างคอม โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

  หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อสอบนำบัตรประชาชนมาในวันสอบเพื่อแสดงตัวเข้าห้องสอบด้วย


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 28 มกราคม 2564 เวลา : 17:01:38 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1964 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง