ขอส่งข้อมูลการตรวจความไวต่อยา (Antibiogram) เขตสุขภาพที่ 8

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8  

 

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๘ ขอส่งข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานของท่านนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษา กำหนดนโยบายและเลือกใช้ยาต้านจุลชีพ ต่อไป ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูล       ได้ที่ QR Code หรือ เวปไซต์ http://rmsc8.dmsc.moph.go.th/post-view/133

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:10:07 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง