ส่งประกาศ รับสมัครเลือกตั้งผู้แทน พกส. และกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

เรียน  ผอก.รพช.ทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

        ด้วย กระทรวงสาธารณสุข ให้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทน พกส.เข้าเป็น กรรมการในคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว เข้าเป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ในวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ซึ่งเปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทน ทั้ง 2 ประเภท ผ่านช่องทางการรับสมัครออนไลน์ ได้ตาม QR CODE ด้านล่างใต้ประกาศ ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563

1.   คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ที่สมัครได้ คือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน

2.   กรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ผู้ที่สมัครได้ คือ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่านั้น

          ขอแสดงความนับถือ

           น.ส.นฎาร์ สงครามศรี

         087-9454089


ผู้ประกาศ : นายอรรถพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 28 ตุลาคม 2563 เวลา : 15:10:26 น. เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง