ข่าวประชาสัมพันธ์จากการประชุมกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสร้างคอม

ข่าวประชาสัมพันธ์จากการประชุมกรรมการบริหาร โรงพยาบาลสร้างคอม

-ลงทะเบียนลายนิ้วมือมาทำงาน
-ให้เริ่มลงทะเบียน Scan เข้าระบบ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
-เริ่มทดลองใช้งานจริง วันที่ 17 สิงหาคม 2563 และยังคงใช้ควบคู่กับการ เซ็นต์เอกสารมาทำงาน
-ค่าน้ำ,ค่าไฟ ในบ้านพักเจ้าหน้าที่และแฟลต ยังคงได้รับสนับสนุนจากโรงพยาบาล ในสถานะการณ์Covid19 ไปถึงวันที่ 3 กันยายน 2563
-สถานที่ลาน/อาคาร ผู้ป่วยกลุ่ม NCD
จากการที่ได้ไปดูงานที่ รพ.โนนสะอาด พบว่าสิ่งที่ รพ.สร้างคอมควรปรับปรุงคือความสะอาด
รูปแบบการจัดคิวสร้างลานรอตรวจ และ ข้างDpac , ห้องตรวจclinicพิเศษ
-ผู้อำนวยการโรงพยบาลได้มอบหมาย กลุ่มงาน NCD พิจารณาการสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่ออกเป็นเป็น 3-4 ระยะ เนื่องจากหากสร้างหรือปรับปรุงพื้นที่ครั้งเดียว จะทำให้มีผลกระทบการเงินของโรงพยาบาล
โดยให้พิจารณาให้รอบด้าน
-ด้านการดูแลรักษาความสะอาดในหน่วยบริการและหน่วยงาน
ท่านผู้อำนวยการได้มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลความสะอาดภายในหน่วยงาน
ประเมินความสะอาดโดยหน่วยงานอื่นในโรงพยาบาล


ผู้ประกาศ : นายนายอรรพล ทะคง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 07 สิงหาคม 2563 เวลา : 11:08:20 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 47 ครั้ง