ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง สอบวันที่ 3 ก

ให้ผู้มีรายชื่อสอบนำบัตรประชาชนมาในวันสอบเพื่อแสดงตัวเข้าห้องสอบด้วย

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 3 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น ณ ห้องประชุมลุ่มน้ำพาน โรงพยาบาลสร้างคอม โดยพร้อมเพรียงกัน

-  ประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสร้างคอม

 


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 02 กันยายน 2562 เวลา : 10:09:23 น. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1965 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง