ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 31 พฤษภาคม 2562 เวลา : 09:05:13 น. เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง