ขออนุมัติจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ขออนุมัติจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 21 มีนาคม 2562 เวลา : 14:03:29 น. เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 760 ครั้ง
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง