ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561

โรงพยาบาลสร้างคอม ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ตุลาคม  2561


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 25 ธันวาคม 2561 เวลา : 16:12:13 น. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1920 ครั้ง
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง