ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์

โรงพยาบาลสร้างคอม ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านทางเว็บไซต์


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 25 ธันวาคม 2561 เวลา : 16:12:57 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1970 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง