สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสร้างคอม

 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3

               ขอแสดงนับถือ

                       งานพัสดุ


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 15 มิถุนายน 2561 เวลา : 14:06:08 น. เมื่อ 6 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1963 ครั้ง
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง