MOIT 22.1 บันทึกข้อความ+เผยแพร่ เจตนารมณ์และคู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญกหาการล่วงละเมิดทางเ

บันทึกข้อความ+เผยแพร่ เจตนารมณ์และคู่มือ แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญกหาการล่วงละเมิดทางเพศ


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2566 เวลา : 14:03:21 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง