MOIT 14.2-3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2566 เวลา : 14:03:51 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง