MOIT 14.1 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบ ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ

บันทึกข้อความขอความเห็นชอบ ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 31 มีนาคม 2566 เวลา : 14:03:19 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง