ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564-กันยายน

ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564-กันยายน 2565 


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 12 กันยายน 2565 เวลา : 12:09:28 น. เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง