ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565

ขออนุญาตเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 12 กันยายน 2565 เวลา : 12:09:03 น. เมื่อ 3 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง