ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศโรงพยาบาลสร้างคอม เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 25 สิงหาคม 2563 เวลา : 16:08:23 น. เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง