ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)

งานพัสดุ โรงพยาบาลสร้างคอม ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท)


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:06:10 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง