ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินสุงสุด)

งานพัสดุ โรงพยาบาลสร้างคอม ขออนุญาตเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปี 2563 ไตรมาส 3 (วงเงินสุงสุด)


ผู้ประกาศ : นางสมสมัย ทะคง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ
วันที่ประกาศ : 05 มิถุนายน 2563 เวลา : 14:06:47 น. เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
ผู้ชม 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง