รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ผู้ประกาศ : นางสาวพัชรี แก่นทอง
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
วันที่ประกาศ : 13 มีนาคม 2563 เวลา : 16:03:23 น. เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
ผู้ชม 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง