ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560


ผู้ประกาศ : นายวีระชัย เปียกไธสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 22 ธันวาคม 2560 เวลา : 21:12:14 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 454 ครั้ง
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง