แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบ Fix Cost สสอ.สร้างคอม งวดที่ 1/2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบ Fix Cost สสอ.สร้างคอม งวดที่ 1/2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี


ผู้ประกาศ : นายวีระชัย เปียกไธสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 22 ธันวาคม 2560 เวลา : 10:12:36 น. เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 961 ครั้ง
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง