แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบ Fix Cost สสอ.สร้างคอม งวดที่ 1/2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบ Fix Cost สสอ.สร้างคอม งวดที่ 1/2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี


ผู้ประกาศ : นายวีระชัย เปียกไธสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่ประกาศ : 22 ธันวาคม 2560 เวลา : 10:12:36 น. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 816 ครั้ง
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง