6อาการฉุกเฉินวิกฤติที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญ

6อาการฉุกเฉินวิกฤติที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญ

1.หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

2.หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

3.เจ้าหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

4.ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการซักร่วม

5.แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือซักต่อเนื่องไม่หยุด

6.มีอาการอื่นร่วม ที่มีผลต่อการหายใจระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมอง ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ผู้เขียน : นายศิวดล นนฤาชา
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 09 สิงหาคม 2560 เวลา : 09:08:56 น.
ผู้ชม 662 ครั้ง